hello world!

จู๊ด อันดับ 1 แข้งค่าตัวประเมินสูงสุดในโลก-แมนฯซิตี้ ติดท็อปเท็น 3 คน

Published: 06/06/2024

การประเมินมูลค่าของ CIES Football Observatory สร้างขึ้นจากการโอนย้ายที่สโมสรลงทุนตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น อายุ ระยะเวลาสัญญา นาทีลงเล่น ระดับการแข่งขันกีฬาที่เล่น, ผลการแข่งขัน, ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสโมสรและลีกของผู้เล่น, ศักยภาพของผู้ซื้อ, ระดับเงินเฟ้อ ฯลฯ

READMORE